Güncel kataloğumuzu görüntülemek için tıklayın.      (X)
Setaf

Çevre Politikamız

Setraf olarak; doğayı ve çevreyi, sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olarak görüyor, geleceğe en değerli mirasımız olan kaliteli bir hayatı sunabilmek için doğanın ve çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.


Çevre Politikamız

Bu yüzden, ulusal, bölgesel kanun hükümlerine ve müşterilerimizden gelen çevre ile ilgili düzenlemelere bağlı kalarak,

  • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler alacağımızı.
  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapacağımızı.
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uyacağımızı.
  • Çevre koruma prensibimizi tedarikçilerimize, müşterilerimize, çevremize, ülkemize ve tüm dünyaya yayacağımızı.
  • Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi için tüm çalışanlarımıza, taşeron ve tedarikçilerimize yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyeceğimizi.
  • Atıkların azaltılması ve çevreye olan etkilerini minimize etmek için geri dönüştürülebilir ürünleri kullanacağımızı ve tüm paydaşlarımıza bunu teşvik edeceğimizi.
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek acil durumlarda çevresel riskleri önceden belirleyerek çevreye zararlarımızı minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulayacağımızı.
  • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artıracağımızı.
  • Ürün ve proseslerle ilgili projeler geliştirilirken ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip, atıkları minimuma indireceğimizi, kirliliği kaynağında önleyerek çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacağımızı.
  • Bugünün israfı yarının kıtlığıdır anlayışıyla, ham madde ve doğal kaynakların kullanımında gereksiz sarfiyatı önleyeceğimizi ve her yıl önleyici tedbirler alacağımızı.

Yaşadığımız dünyanın korunmasına yönelik yapılan her türlü çalışmalara Setraf olarak aktif bir şekilde katılacağımızı, iş birliği faaliyetlerinde bulunacağımızı taahhüt ederiz.

Hizmetlerimizde geridönüşümlü ürünlerin kullanımına özen göstererek atık sarfiyatınını azaltıyoruz. Üretimlerimiz yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ediyoruz.


Haberler

Bizden ve sektörden en güncel haberler ve makaleler. TÜMÜNÜ GÖSTER