Yükleniyor...

Depo Rafları Pazar Büyüklüğü, Payı ve Eğilimleri Analiz Raporu

Depolama tesislerinde ve depolarda kapasite arttırımına ilişkin artan taleplerin, depolama raf sistemlerindeki pazarı, tahmin edilen periyod boyunca arttırması öngörülmektedir.


1 Mayıs 2022 Pazar

Depo Rafları Pazar Büyüklüğü, Payı ve Eğilimleri Analiz Raporu

GENEL BAKIŞ
2018 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletlerinde küresel ölçekte depo rafları pazar payı 8.2 milyar dolardır. Bu rakamın 2019 dan 2025 e kadar olan süreçte, birleşik yıllık büyüme oranı olan %3,6 ya kadar ulaşması tahmin edilmektedir. Depolama tesislerinde ve depolarda kapasite arttırımına ilişkin artan taleplerin, depolama  raf sistemlerindeki pazarı, tahmin edilen periyod boyunca arttırması öngörülmektedir.

Dağıtım merkezleri, depolama tesisleri ve depo alanları gibi tedarik kanallarındaki alanların akılcı kullanımı konusunda farkındalığın arttırılması, endüstrinin büyümesine yardımcı olacaktır. Depo rafları, ağır ve narin yükler için düşük maliyetli ve  sistematik depolama çözümleri sunar. Daha da ötesi ağır yük ve hafif yük raflarının vazgeçilmez unsuru olan profil ayak gruplarının uzun ömrünün popülaritesini, tahmin dönemi boyunca arttıracağı öngörülmektedir.

Birleşik  Devletlerde, seçmeli palet raf sistemleri 2018 yılında başat bir kategori olarak ortaya çıkmıştır. İyi örgütlenmiş dağıtım kanalları ve ülkede  gittikçe bir dev haline gelen online e– ticaret  endüstrisi, depolama sektörünün büyümesine katkı sağlamakta, dolayısıyla bu da pazarın büyümesini olumlu yönde etkilemektedir. Daha da ötesi depolama sistemlerinde otomasyona  dayalı modern ekipman sistemlerinin kabul görmesi, ülkede drive in (içine girilebilir ağır yük  raf sistemi)sistemine olan talebi teşvik etmiştir.

Depolama raf sistemleri, öncelikle yapısal çelik ile demir ve alüminyum gibi diğer metallerin kullanılmasıyla üretilirler. Üreticilerin ortaya koyduğu ürünler olan profil ayak grupları, paletler ve diğer ilgili ürünlerdeki teknik yenilikler depo raflarının ömrünü  uzatmıştır. Yukarda belirtilen faktörlerin endüstriyel makine ve otomotiv sektörü gibi ağır sanayii uygulamalarında ürün taleplerini  arttırması kuvvetle muhtemeldir.

 Bu sistemler yani depolama sistemleri düşük maliyetli ve etkili istifleme yönetimi teknikleridir. Sistemlerde kullanılan paletlerin ağır  yükleri taşıyabilme özellikleri bulunmaktadır. Bu sistemlerin muhafazası kolay olup, kolaylıkla yeniden konumlandırılabilirler ve depo boyutlarına göre yeniden inşa edilebilirler.

Mevcut depolama sistemlerini geliştirmek ve bunlardan istifade etmek için, geleneksel raf sistemlerinden istif raflarına doğru eğilim gösteren, değişen tüketici tercihlerinin pazara katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Depo raf sistemleri istenen depolama formuna ve mevcut depo yüzeyine göre kurulabilmektedir. Dahası, bu  tip rafların bir ürünün boyutları göz önüne alındığında yeniden yapılandırma özelliğinin rağbet göreceği düşünülmektedir.


ÜRÜN BİLGİLERİ        
2018 yılında, seçmeli palet raf sistemleri, en büyük ürün kategorisi haline gelmiştir. Zira bu sistemler, yapının zarar görmesini önleyen bileşenlerin yeniden kolaylıkla kurulum ve yerleşiminin  yapılması ile aynı zamanda üstünde paletleri taşıyan metal traverslerin farklı yüksekliklere göre ayarlanması imkanını da sunuyordu. Bu raf sisteminde ürünlerin kolaylıkla taşınmasının sağlanması, basit tasarım yapısıyla bir araya geldiğinde talepleri de getirmektedir.

 Ürünlere kolay geçiş imkanı sağlayan özelliğiyle içine girilebilir bir raf sistemi olan Drive- In dünyada popülarite kazanmaktadır. Forkliftler ve hidrolik makinalar raflar  arasında  ürünlerin kolaylıkla dolaşabilmesini mümkün kılmaktadır. Bununla beraber, bu rafların kurulumunda ortaya çıkan yüksek maliyetin, bu ürünlerin pazarının büyümesini engellediği de söylenebilir.


Şekil.1-Drive In raf Sistemleri az yer kaplarlar ve çok yük alırlar. Bu şekilde depo zemini tasarruflu kullanılır.


Konsol kollu raf sistemleri büyük depolarda borular, paneller, sac levhalar gibi uzun  boyutlu ve ağır nesnelerin istiflenmesinde başı çeken raf sistemlerindendir. Bu raf sistemleri, her iki tarafının da kullanılabilme özelliğinin yanısıra forklift ve diğer taşıyıcı mekanizmalara kolay geçiş imkanı vermesiyle de tüketicilerin dikkatini çekmiş ve ilgi odağı olmuştur. İnşaat  sektöründe  metal çubuklara, borulara ve panellere olan talebin artmasıyla, bu raf sistemlerine yönelik pazarın da hatırı  sayılır derece de  bundan etkileneceği düşünülmektedir.


Şekil.2- Konsol kollu  raf sistemleri sac levha, boru gibi uzun ürünleri taşımanın yanısıra, konsol kolların üzerine  konan sağlam çelik levhalar sayesinde  palet  yüklerini de taşıyabilirler.


2018 yılı itibarıyla Avrupa kıtasında palet kayar sistem için ortaya çıkan talep 115,5 milyon dolar  değerindedir ve bu talebin toplam yıllık büyüme oranı göz önüne  bulundurulduğunda 2019 dan 2025 e kadar %22 daha da artacağı öngörülmektedir. Palet kayar sistemlerinin taşırken ve ürünlerin yerini  değiştirirken zahmetsizce idare edilmesinin ve kullanımının talep artışına sebep olacağı umulmaktadır. Bununla birlikte, bu raf sistemlerininde paletlerin hareketi, istenen nesnenin, araya  başka paletlerin girmesi olasılığı da hesaba katıldığından izlenmesini zorlaştırmakta ya da devre dışı bırakmaktadır ki bu da öngörülen süre göz önüne alındığında talepler açısından pek de olumlu bir etki yaratmayacaktır.     
  
Şekil.3- Palet kayar sistem yerçekimine dayalı bir yükleme sistemi olup ürün akışını ve istiflemeyi zahmetsizce  sağlar.

UYGULAMA BİLGİLERİ
2018 yılında depo raf  sistemlerinin kullanımında sektörel bazda en yüksek payı perakende sektörü almıştır ve sektörün yıllık bileşik büyüme oranı göz önüne alındığında  bu oranın öngörülen süre  boyunca artarak %5,2 gibi bir seviyeye yükseleceği öngörülmektedir. Online perakendeciler, hipermarketlersüpermarketlerbakkallar ve perakende gıda ürünleri  gibi sektörün alt  segmentlerindeki büyümenin de ayrıca endüstriyel gelişmeye büyük ihtimalle katkı da bulunacağı beklenmektedir. Öte yandan küresel bazda  büyüyen otomotiv pazarı yeni depoların inşası için bir  faaliyet alanı yaratmıştır.

Şekil.4- Dünyanın en büyük online perakende devi Amazon’un deposundan bir görünüş

Otomotivde yedek parça için talebin büyümesinin, depoların da oran olarak aynı düzeyde büyümesine  katkı sağlayacağı, dolayısıyla da bunun sektörü olumlu olarak etkileyeceği  varsayılmaktadır.

2018 yılında gıda ve içecek sektörü küresel pazardaki depo raflarının en çok kullanıldığı ikinci sektör olarak pastadaki yerini almıştır. Paketlenmiş ve işlenmiş gıda ürünlerinde artan tüketimin başta Kuzey Amerika ve Asya Pasifik gibi devasa bölgelerde, tahmin süresi boyunca endüstriyel büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. Artan kentleşme sebebiyle perakende  sektöründeki hızlı  büyümenin, tek kullanımlık ürünlerin rağbet görmesinin ve tüketicilerin değişen alışkanlıklarına  bağlı olarak diyet ürünlerindeki artışın depolara olan talebi arttırması beklenmekte, dolayısıyla bunun da sektöre olumlu katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

Dünyadaki büyük alanlara sahip bölgelerdeki endüstriyel üretim, artan sanayileşme sebebiyle hızlı büyüme görülmektedir. İmal edilen ürünlerin dağıtım şebekelerini iyileştirmek maksadıyla, şirketler depo rafları pazarına katkı sağlaması beklenen dağıtım yani lojistik merkezlerinin kuruluşuna odaklanmaktadırlar. Tedarik kanallarıyla beraber nakliye ve depo maliyetlerinin iyileştirilmesi  depo raflarınaolan talebi arttıracaktır.


BÖLGESEL BİLGİLER

Kuzey Amerika 2018 yılında, depo rafları alanında küresel pazarda başat aktör haline gelmiştir. İyi kurulmuş dağıtım şebekesi, depo raflarının çabuk benimsenmesi ve depolama alanı iyileştirilmesine yönelik devamlı olarak yapılan bir  takım yenilikler, bölgede raf sektörüne olan yüksek bir taleple sonuçlanmıştır. Bölgede büyüyen perakende sektörü ve gıda endüstrisi, ürün talebine  muhtemelen ivme kazandıracak yeni depoların inşasına katkı sağlayan önemli faktörlerdendir.

Birleşik Devletler, ülkede iyi kurulmuş sanayii sektörü sebebiyle raf sistemlerinin anahtar bir tüketicisi olarak ortaya çıkmıştır. Depolarda, mal taşıma işlemini kolaylaştırmak için çok çeşitli raf sistemleri kullanılmaktadır. Dahası, depolama tesislerindeki otomasyon teknolojisinin hemen benimsenmesi, forklift ve hidrolik taşıma/kaldırma araçlarını da ön plana çıkarmış, bu da ülkedeki  ekonomiyi olumlu anlamda etkilemiştir.

Seçmeli palet raf sistemlerine Avrupa’da olan talebin öngörülen periyod boyunca toplam yıllık  büyümede %3,6 ya ulaşması beklenmektedir. Birleşik Krallık, Almanya ve İspanya’daki dağıtım merkezlerinin ve yeni depoların artan inşaat faaliyetlerinin pazarı olumlu yönde desteklemesi olasıdır. Dahası, bölge büyük üreticilerin bulunduğu bir otomotiv üretim merkezidir. Bunun için de  otomotiv endüstrisinin bölgede depo rafları sektöründe önemli tüketicilerden biri olması tahmin edilmektedir.

Asya Pasifik’te, gıda-içecek ve perakende endüstrisinin, öngörülen süre boyunca depo ve raf sistemlerinin önemli tüketicilerinden biri olacağı düşünülmektedir. Yüksek miktarda paketlenmiş gıda ürünü talebinin bulunduğu Hindistan ve Çin’deki hızlı nüfus artışının bu ülkelerdeki perakende sektörünü ciddi anlamda etkileyeceği umut edilmektedir. Bunun da depo rafları piyasasına pozitif  anlamda katkı sağlayacağı umulmaktadır.
                   

Büyük Şirketler ve Pazar Payı  Bilgileri
Pazarda önde gelen şirketler arasında, Daifiku Co, Mecalux, S.A., Kardex  Group, Hannibal Industries, Emrack International ve Jungheinrich AG sayılabilir. Bu şirketler malzeme kalitesi, tasarım ve  fiyat yapısı alanında depo rafları sektöründe küresel rekabeti gerçekleştirmektedirler. Dahası bunlar, rekabetin kıyasıya sürdüğü piyasada hayatlarını devam ettirmek için artan dayanıklılığa ve yüksek yükleme kapasitesine sahip raf bileşenlerinin tanıtımına odaklanmaktadırlar.

Bu anahtar oyuncular depo rafları için montaj ve tasarım hizmetleri sağlayarak, bir yandan da portfolyolarını geliştirmeyi de hedeflemektedirler. Örneğin bunlardan Daifiku Co. üretim, dağıtım ve havaalanı yönetim sistemleri için çeşitli depolama, malzeme taşıma ve  sıralama çözüm sistemlerinin tasarımını da yapmaktadır. Aynı zamanda da ürünlerin ve malzemelerin verimli  olarak taşındığı yerlerde raf sistemlerine yönelik otomasyon teknolojilerini de sunmaktadırlar.

Raporda Yer Alan Bölümler
Bu rapor, küresel, bölgesel ve ülkesel bazda gelir artışı öngörmektedir ve 2014'ten 2025’e kadar her bir alt segmentteki endüstriyel eğilimlerin analizini sunmaktadır. Çalışmanın amacına  yönelik, araştırma küresel depo rafları pazar raporunu, ürün, uygulama ve bölge gibi segmentlere bölmüştür.

 • Ürün Tahmini (Gelir, US milyon $  2014- 2025)
 • Seçmeli Palet
 • Drive In (içine girilebilir )
 • Push Back (Geri İtmeli)
 • Palet Kayar Sistem
 • Konsol Kollu Raf Sistemleri
 • Diğerleri
 • Uygulama Tahmini (Gelir, US milyon $  2014- 2025)
 • Otomotiv
 • Gıda ve İçecek
 • Perakende
 • Paketleme
 • Üretim
 • Diğer
 • Bölgesel Tahmin (Gelir, US milyon $  2014- 2025)

- Kuzey Amerika (ABD, Kanada, Meksika)
- Avrupa (İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Rusya)
- Asya/Pasifik (Çin, Japonya, Hindistan)
-Orta ve Güney Amerika (Brezilya)
-Ortadoğu ve Afrika (SuudiArabistan)