Yükleniyor...

Ağır Yük Raf Sistemlerinde Güvenlik

“Lojistik, e ticaret gibi bir çok sektörde endüstriyel raf sistemlerine yönelik olarak artan talep“


15 Nisan 2022 Cuma

Ağır Yük Raf Sistemlerinde Güvenlik

 

Dünyanın bir ucundan diğerine bir çok ülkede artan depo sayıları, küresel bazda endüstriyel raf sistemlerini büyüme tahminlerinin ötesine taşıyan ana faktördür.Daha da ötesi, e-ticaret sektörü, endüstriyel raf sistemin uzmanlaşmış bir kolu olan depo yönetim sistemlerini desteklemekte bu kola olan talebi arttırmaktadır.Buna bağlı olarak, örneğin e ticarete bağlı online satışların ABD ‘de 500 milyar doların üstüne çıkacağı beklentisi göz önüne alındığında, endüstriyel raf sistemlerinin artan önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır.Bununla beraber ürün taşıma araç gereçlerine olan talebin yakın gelecekte ABD ‘de olduğu kadar dünyada da artabileceği öngörülmektedir.

Şekilde dünyada en çok pazar payına sahip raf tipleri görülmektedir:

 

Burada ilginç bir duruma rastlamaktayız .Kolları arasına çelik tablalar konmadıkça, palet rafların istiflenmesinin mümkün olmadığı Konsol Kollu Raf Sistemi % 23 ile küresel pazarda 2018 tarihi itibarıyla lider konumdadır. Bu da palet raf sistemleri dışında enlemesine istiflenen ürünlerin hayli yüksek miktarda olduğunu gösteriyor dünyadaki ülkelerde.